Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Z prawdziwą przyjemnością

zapraszamy Państwa do współpracy.

Misją naszej firmy jest otwartość na potrzeby

klienta i elastyczność w działaniu.

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007 – 2013

jest największym w historii Unii Europejskiej programem

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki te są przeznaczone m.in. na aktywne formy pomocy

dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych

wykluczeniem społecznym, na wsparcie sektora oświaty

oraz na szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników.

 

PGM Obsługa Firma korzysta ze środków przeznaczonych

na POKL. Przygotowujemy własne projekty jak również

pomagamy wszystkim zainteresowanym firmom

i instytucjom w opracowaniu ich własnych projektów,

które mogą być współfinansowane w ramach EFS.

Poza opracowaniem wniosku oferujemy również

współpracę przy realizacji zatwierdzonych przez

Instytucję Organizującą Konkurs, Państwa projektów.