make a website

PGM CONSULTING

Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy Państwa do współpracy.
Misją naszej firmy jest otwartość na potrzeby klienta i elastyczność w działaniu.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007 – 2013 jest największym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki te są przeznaczone m.in. na aktywne formy pomocy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na wsparcie sektora oświaty oraz na szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników.

PGM Obsługa Firma korzysta ze środków przeznaczonych na POKL.

Przygotowujemy własne projekty jak również pomagamy wszystkim zainteresowanym firmom i instytucjom w opracowaniu ich własnych projektów,
które mogą być współfinansowane w ramach EFS.

Poza opracowaniem wniosku oferujemy również współpracę przy realizacji zatwierdzonych przez Instytucję Organizującą Konkurs, Państwa projektów.